Troparul și condacul Sfinților Români, maicile de la Mănăstirea Paltin

Troparul și condacul Sfinților Români, interpretat de maicile de la mănăstirea Paltin

 

Cuvântul dumnezeiesc pe pământul românesc au odrăslit iar Biserica străbună cu Sfinţi s-a împodobit, vrednici lucrători s-au arătat Mucenicii şi Mărturisitorii care pentru Hristos viaţa şi-au jertfit iar Cuvioşii şi Pustnicii întru nevoinţe urmând calea Domnului chipuri îngereşti au dobândit, Arhiereii şi Preoţii neîncetat vestind Cuvântul Evangheliei au mărturisit, iar binecredincioşii Voievozi Biserici au înălţat şi cu dreptslăvitorii creştini cu râvnă şi jertfelnicie credinţa ortodoxă şi ţara au apărat, toate cetele Sfinţilor împreună rugaţi pe milostivul Dumnezeu sa mântuiască sufletele noastre.

Sfinților preaslăviti, care pe pământul românesc ați viețuit și pretutindeni credința ortodoxă ați mărturisit, purtați rugăciunile și cântările dreptcredincioșilor creștini, către Hristos, Domnul nostru. Pomenirea voastră, cu laude astăzi cinstindu-o, înălțăm neîncetată cântare și laudă. Bucurați-vă, toate cetele Sfinților Români, împreună cu toți sfinții!

Articole &Audio &Știri

Comments are closed.

Înapoi