Cântarea lui Adam – Maicile de la m-rea Paltin Petru Vodă

Cântare compusă de maicile de la m-rea Paltin Petru Vodă, cu prilejul zilei onomastice a maicii starețe Justina, la prăznuirea Sf. Ciprian și Justina, 2 octombrie.

Versuri:

O, Adame, spune nouă

Cum pe Domnul Îl iubeai

Când erai în Rai cu Dânsul

Și printr-Însul viețuiai.

 

O, Iubirea mea cea lină

Ce pe mine m-a creat

Ca să văd a Sa lumină

Prin harul cel necreat

 

O, ce slavă nesfârșită

O ce desfătare aveam

Când cu mintea mea unită

Întru Domnul petreceam.

 

Copleșit de bucurie

Eu pe Domnul ascultam

Și eram doar veselie

Când smerit mă socoteam

 

Dar când gândul meu o clipă

De la Domnul a plecat

De vicleana sfătuire

Eu ușor am ascultat.

 

Și atunci acea iubire

Și dulceață ce era

Și via în a mea fire

Dintr-odată dispărea.

 

O ce jale și ce frică

Peste mine au venit

Și prins cantr-o încleștare

Sufletul mi l-am simțit.

 

Mintea nu putea să vadă

Gândul era pironit

Trupul era fără vlagă

Dorul de nestăvilit.

 

Și am început a plânge

Și pe Domnul L-am strigat

Cum Iubirea am călcat-o

Și pe șarpe l-am urmat

 

Cu suspine negrăite

Pe Hristos Îl căutam

Și din zări îndepărtate

Pe o cruce Îl vedeam.

 

O, Adame unde ești?

De ce mintea-Ți dezlipești

De-ai lăsat a mea Iubire

Ca prin tine să gândești.

 

O, Iisuse unde ești?

Cum pe cruce te găsești?

Tu-Împăratul cel slăvit

Și acum ești răstignit?

 

Pe cruce m-ai pironit

Când cu mintea ai greșit

Și a ta neascultare

Mi-a înfipt în mâini piroane.

 

Îngerii s-au spăimântat

Când din ceruri am plecat

Pe tine să te găsesc

Rana să-ți tămăduiesc.

 

Chipul tău zdrobit de rane

Eu cu el m-am îmbrăcat

Ca să te refac pe tine

După chipul Meu uitat.

 

Pentru tine-am plâns pe Cruce

Și durerea ta am luat

Ca să-nveți că doar prin Mine

Chipul tău s-a vindecat.

 

Înviază întru Mine

Raiul e ascuns în tine

Înlăuntrul tău voi fi

Când prin Mine vei clădi.

 

Știri &Video

Comments are closed.

Înapoi